Izvještaj o rezultatima aukcije 65. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 07.02.2024.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 40.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 40.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 53.748.234,90
Datum uplate / registracije 09.02.2024.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O46
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,03% / kamata 5,75%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,33% / kamata 6,15%Prečice: RSRP , RSBD-O44