Izvještaj o rezultatima aukcije 66. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 06.03.2024.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 40.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 40.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 43.228.326,90
Datum uplate / registracije 08.03.2024.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O47
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,80% / kamata 5,58%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,00%Prečice: RSRP , RSBD-O44