Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 4. skupštine akcionara Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka, od 27.05.2024. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti PPMK-R-A
Iznos dividendi u novcu 1.490.242,12 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 2,98048424 KM
Datum presjeka prava na dividendu 17.06.2024. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 14.06.2024. godine
Datum početka isplate dividende     24.06.2024. godine

 Prečice: PPMD