Novotex a.d. Trebinje - Spajanje preuzimanjem (pripajanjem)

Izvor:  Službeni glasnik RS, 77/09

Novotex a.d. Trebinje - Spajanje preuzimanjem (pripajanjem)


Prilog:
NOVT_Ugovor o pripajanju.doc   45 KB - Latinica

Prečice: NOVT