Novotex a.d. Trebinje - Ispravka oglasa o sazivu 12. Skupštine akcionara i dopuna dnevnog reda

Izvor:  Glas Srpske

"NOVOTEX" AD TREBINJE
Broj: 02-145-1/10
Datum: 13.04.2010. god.

Na osnovu člana 59 Statuta "Novotex" Trebinje Upravni odbor "Novotex" AD Trebinje vrši ispravku

SAZIVA
dvanaeste (XII) redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva
Industrija Konfekcije "Novoteks" Trebinje

Skupština Akcionara "Novotex" AD zakazana 23.04.2010. god. održat će se 14.05.2010. god. sa početkom u 10 časova u prostorijama društva Tini b.b.

Dnevni red se dopunjava tačkom 7 i 8:
7. Raspodjela dobitka i pokriće gubitka
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2009. i 2010. godinu.

Tačka 7 na sazivu Skupštine od 31.03.2010. god. postaje tačka 9.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati dana 24.05.2010. godine sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Grubač Milan

 Prečice: NOVT