Novotex a.d. Trebinje - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 27.12.2010. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Novotex a.d. Trebinje , po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Trebinju, br. 62 0 St 007979 10 St od 23.12.2010. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Trebinju u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:
Prečice: NOVT