Agroprom a.d. Zvornik - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 01.06.2011. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Agroprom a.d. Zvornik, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini, br. 59 0 St 022330 10 St od 23.05.2011. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Bijeljini u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:
Prečice: AGRP