Agrokoop a.d. Trebinje saziva 12. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AGROKOOP A.D. TREBINJE

JAVNI POZIV


Za XII vanrednu SJednicu Skupštine akcionara preduzeća "Agrokop" a.d. Trebinje. Dana 3.12.2011. godine biće održana vanredna sjednica Skupštine akcionarau prostorijama Agrokop-a AD Trebinje u ulici Kralja Petra I Oslobodioca broj 55 sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
1.2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.3. Verifikacija spiska prisutnih i/ili zastupanih akcionara učesnika na sjednici Skupštine akcionara.
a) imenovanje Komisije za glasanje od tri člana, u skladu sa članom 279. Zakona, za verifikaciju mandata i utvrđivanje kvoruma, kao i rezultata glasanja po tačkama dnevnog reda,
b) podnošenje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti i ukupnom broju glasova akcionara,
1.4. Imenovanje zapisničara i dva akcionara ovjevača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva,
3. Upoznavanje sa novim akcionarima Društva
4. Usvajanje izvještaja o berbi grožđa 2011. godine
5. Razrješenje članova Upravnog odbora Društva
6. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva
7. Tekuća pitanja.


NAPOMENA:
1. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica će se održati isti dan, u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

UPRAVNI ODBORPrečice: AGRK