Agrokoop a.d. Trebinje - Dopuna dnevnog reda 12. Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Agrokop" AD Trebinje Kralja Petra I Oslobodioca
Broj: 230/11
Dana, 23.11.2011. godine

Na osnovu člana 275. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

DOPUNU DNEVNOG REDA

Za XII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD "Agrokop"-a Trebinje, koja će se održati dana 3. decembra 2011. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova sa sljedećom tačkom:
8. Donošenje odluke o prodaji dijela pokretne ili nepokretne imovine radi isplate dijela dospjelih obaveza i saniranja finansijske sšuacije u preduzeću.


UPRAVNI ODBORPrečice: AGRK