Agrokoop a.d. Trebinje - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 09.04.2012. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Agrokoop a.d. Trebinje, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Trebinju, br.  62 0 St 008896 12 St o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Trebinju u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.


Prilog:
Prečice: AGRK