Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica - Početak trgovanja nakon dostavljanja revidiranih finansijskih izvještaja

Trgovanja akcijama Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubicanakon dostavljanja revidiranih finansijskih izvještaja za 2013. godinu, počinje 30.06.2014. godine.


Prilog:
Prečice: APKD