Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske i DUIF-i - Prodaja paketa akcija 22 emitenta

Izvor:  Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i DUIF-i

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''BLB menadžment invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Bors invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Euroinvestment" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Jahorina Konseko Progres" a.d. Pale i Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Zepter invest" a.d. Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 22 emitenta.

Prodaja paketa akcija vršiće se u okviru redovnog berzanskog trgovanja, unošenjem grupnih naloga „sve ili ništa", u trajanju od 15.12.2014. godine do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 19.12.2014. godine.


Prilog:
Prečice: PTSA , MTLB , RBNJ , KMAG , PEKS , SMBT , DBRM , METL , PDNK , MTNO , MRKO , LAST , UNFC , NMTL , LKSM , TRAP , PLDN , ZTRG , USLD , SNEL , IATR , VSDE