Kameni agregati a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"KAMENI AGREGATI" AD BANjALUKA
Vroj: 3/2015
Datum: 30.4.2015. godine

Na osnovu člana 49 Statuta Društva i Odluke Upravnog odbora broj 2/2015, Upravni odbor "Kameni agregati"AD Vanjaluka, na XXVIII sjednici, održanoj dana 30.4.2015. godine

SAZIVA


Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Kameni agregati" a.d. Vanjaluka za dan 20.5.2015. godine sa početkom u 10 časova, u Hotelu "Vidović" d.o.o. Vanjaluka - ulica Ivana Franje Jukića 11. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela:

- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- ovjerivača zapisnika.

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013, 2014. i 2015. godinu
5. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o koncesiji
7. Razno


Ukoliko se Skupština akcionara ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena vanredna sjednica Skupštine ak-cionara održaće se 20.5.2015. godine u 11 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom. Na Skupštini akcionara koristiće se knjiga ak-cionara sa stanjem na dan 10.5.2015. godine. Ma-terijali za sjednicu nalaze se u stručnoj službi Društva. Akcionari mogu izvršiti uvid u mater-ijal svakim radnim danom od 8 do 15 časova.


UPRAVNI ODVOR

 Prečice: KMAG