Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom

Izvor:  TLKM

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom.


Prilog:
Prečice: TLKM