Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom jeziku

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom jeziku.


Prilog:
Prečice: TLKM