Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2018. godinu

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2018. godinu


Prilog:
Prečice: TLKM