Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja pakete akcija dva emitenta (USBS-R-A i VTPR-R-A)

Izvor:  Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest organizuje prodaju akcija emitenta Ušće Bosne VP a.d. Šamac i Vetprodukt a.d. Prnjavor iz portfelja OAIF "Polara Adriatic Fond", OAIF "Adriatic Balanced" i OAIF "Jahorina Koin".

Prodaja akcija vršiće se u okviru redovnog berzanskog trgovanja. Datum unošenja prodajnih naloga - 8.5.2019. godine


Prilog:
Najava prodaje HOV.pdf   208 KB - Latinica

Prečice: USBS , VTPR