Nova banka a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine


Prilog:
NOVB_FI_Q1_2019.xls   110 KB - Latinica

Prečice: NOVB