Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu


Prilog:
NOVB_FI_1H_2019.xls   101 KB - Latinica
NOVB_FI_1H_2019 (ENG).xls   121 KB - English

Prečice: NOVB