Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Broj: 14051/19
Datum: 26.09.2019.god.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: XXIX-2/19 od 26.09.2019. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

POZIV
ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 10.10.2019. godine (ČETVRTAK), u prostorijama "GRAWE osiguranje" a.d. Banja Luka, na adresi I Krajiškog korpusa br. 39 , sa početkom u 10,00 časova
Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
• dva ovjerivača zapisnika,
• zapisničara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Filijale Sarajevo
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Sarajevo
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Tuzla
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Živinice
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Živinice
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Živinice
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Kiseljak
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Vitez
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Bugojno
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Bihać
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Bihać
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Bužim
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Cazin
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Bosanski Petrovac
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Zenica
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Tešanj
20. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Cazin
21. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada Poslovnice Kalesija
22. Razno

Obavještenje akcionarima:
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, određen je 30.09.2019. godine, kao dan na koji je utvrđena lista akcionara Društva koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., ul. Filipa Višnjića 118., 76300 Bijeljina, sa naznakom ,,za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08,00 - 15,00 časova.
Poziv je objavljen na internet adresi Banjalučke berze www.blberza.com.

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Mikić Marko

 

 Prečice: BROS