Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2018. godinu

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2018. godinu


Prilog:
Prečice: TLKM