Palas a.d. Banja Luka - odluke 3. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Palas a.d. Banja Luka

Palas a.d. Banja Luka - odluke 3. vanredne Skupštine akcionara.


Prilog:
HPAL_Odluke sa 3 vanredne SA.pdf   72 KB - Latinica
HPAL_IZDR 2019.pdf   665 KB - Latinica

Prečice: HPAL