Izvještaj o rezultatima prvog dana aukcije 40. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 14.04.2020.
Broj ponuđenih obveznica 300.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 141.670
Uspješnost emisije 47,22%
Prodajna cijena 95,41%
Efektivna kamatna stopa 3,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 135.167.347,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 150.698.799,90
Datum uplate / registracije 16.04.2020.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O19
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,01% / kamata 2,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 89,22% / kamata 4,45%

Aukcija se nastavlja 15.04.2020. godine.Prečice: RSRP , RSBD-O19