Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu


Prilog:
NOVB_FI_PG_2020.xlsx   647 KB - Latinica

Prečice: NOVB