Mikroelektronika a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 3.2.2021. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Mikroelektronika a.d. Banja Luka, po osnovu odluke Skupštine akcionara o pretvaranju u zatvoreno akcionarsko društvo.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija u vezi sa pokrenutim postupkom pretvaranja u zatvoreno akcionarsko društvo.

 


Prilog:
Prečice: CMEL