Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2020. godinu dostupan na engleskom jeziku

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2020. godinu dostupan na engleskom jeziku


Prilog:
TLKM_RI_2020_eng.pdf   696 KB - English
TLKM_RI_Consolidated_2020_eng.pdf   711 KB - English

Prečice: TLKM