PVIK Izvor a.d. Foča - Ispravka saziva 17. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: 01-NO-02-934
Datum: 29.07.2021.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04, 78/11), Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, donosi

ODLUKU O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE

Saziva 17. sjednice Skupštine akcionara PviK "IZVOR"a.d. Foča objavljenog u dnevnim novinama Glas Srpske i Nezavisne novine od 29.07.2021. godine tako da:

- U članu 1. Saziva, datum 20.08.2021. se mijenja i glasi 03.09.2021., a datum 27.08.2021. se mijenja i glasi 10.09.2021. godine.
- U članu 3. datum 07.08.2021. se mijenja i glasi 24.08.2021. godine.

Ostatak teksta Saziva ostaje nepromjenjen.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Spasoje Jojić

 Prečice: VKIF