Velepromet a.d. Prijedor - Otvoren stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 88/2021

Okružni privredni sud u Prijedoru objavljuje da je Rješenjem broj: 67 0 St 001796 20 St, od 23.9.2021. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem "Velepromet" a.d. Prijedor, Brezičanski put bb, Čirkin Polje, Prijedor.
Stečajni upravnik je Željko Dragičević iz Kozarske Dubice, Ul. Stefana Dečanskog broj 6. Pozivaju se povjerioci da u roku od trideset (30) dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja pismenom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka.
Pozivaju se povjerioci da u roku od trideset (30) dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", obavijeste stečajnog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuju pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda, broj: 5620990000055687, pozivom na broj 0017962020, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1090001, opština 074, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a foto-kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku.
Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 30.11.2021. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Zanatska ul. broj 20. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 23.9.2021. godine.

 

(67 0 St 001796 20 St-su)Prečice: VLPR