PVIK Izvor a.d. Foča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA FOČA
NAČELNIK OPŠTINE
FOČA
Broj:02-014-347/21
Datum:19.10.2021.godine

Na osnovu člana 37.stav 4. Statuta PViK " Izvor" a.d. Foča, i Odluke Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča broj:01-NO-02-1280/1 od 13.10.2021.godine , Načelnik opštine Foča, kao većinski akcionar saziva

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PViK „Izvor" a.d. FOČA

Skupština akcionara PViK „Izvor" a.d. Foča održaće se dana 08.11.2021. godine u prostorijama sjedišta PViK „Izvor"ad Foča, u ulici Vuka Karadžića broj 25, sa početkom u 12 časova.
Shodno članu 37. Statuta Preduzeća za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
1.2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;
1.3. Predsjednika skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice;
3. Donošenje Odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovovanje članova Nadzornog odbora PViK"Izvor"a.d.Foča ispred kapitala Opštine Foča objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srpske", br. 82/21 od 10.09.2021. godine i „Glasu Srpske" od 08.09.2021. godine;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d.Foča ispred kapitala opštine Foča;
5. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkuras za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d.Foča, ispred kapitala opštine Foča;
6. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d.Foča, ispred kapitala opštine Foča.;
7. Razno;

Zadužuje se uprava Društva da prijedloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda dostave zastupnicima kapitala u skladu sa zakonom i Statutom Društva. Pravo učešća i pravo glas na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja vanredne sjednice.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 15.11 2021.godine, sa početkom u 12. časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Milan Vukadinović, dipl. inž. el.

 Prečice: VKIF