IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija osam emitenta

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuje prodaju paketa akcija 8 emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 01.11.2021. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 26.11.2021. godine.


Prilog:
Oglas prodaja FRRS.doc   76 KB - Latinica

Prečice: SMBT , UGST , MJDR , RNAF , ZRKV , KPKS , VSMG , VSDE