Odluka o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 16.11.2021. godine dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-405/21 od 04.11.2021. godine. 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranicama Banjalučke berze. 


Prilog: