Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 19. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 5827-NO/21
Banja Luka, 20.12.2021. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 15. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju Devetnaeste vanredne sjednice
Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se Devetnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 12.01.2022. godine (srijeda) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Osamnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2021. godinu sa programom investicija
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022. - 2024. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
6. Ostala pitanja

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 18.01.2022. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 02.01.2022.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XIX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Aćić

 Prečice: LTRS