Autoprevoz a.d. Banja Luka [APBL-R-B]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 17,37%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 10,23%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 11,82%
Operativna marža 5,50%
Marža prije poreza 82,06%
Neto marža 87,00%
EBITDA marža 97,38%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 53.614
Free Cashflow -2.579.540
EBIT 2.643.306
EBITDA 2.871.638
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 730.569
Vrijednost preduzeća (EV) 10.224.037
Neto dug 9.493.468
EV / Tržišna kapitalizacija 13,9946
Ukupne obaveze/ EV 0,9310
Neto dug / EV 0,9285
EV / EBIT 3,8679
EV / EBITDA 3,5604
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2458
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 0,2848
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 351,17%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0455
Prihodi od prodaje po akciji 0,2825
P/S 0,2478
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,6699
Racio tekuće likvidnosti 0,8681
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 464.963
Sredstva / Kapital 1,5929
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1176
Prihodi od prodaje / Zalihe 3,2571
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,2190
Prihodi od prodaje / Radni kapital -6,6482
Pokrivenost kamata -0,4725
Altman Z-Skor 0,3922
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5383
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,3835
Ukupne obaveze / Kapital 0,5929
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3722