Autokomerc a.d. Doboj [AUTK-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 26,91%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 17,78%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 36,92%
Operativna marža 43,54%
Marža prije poreza 42,41%
Neto marža 30,06%
EBITDA marža 36,22%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,1041
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0821
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,1887
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 162.589
Free Cashflow 473.787
EBIT 1.556.364
EBITDA 1.648.954
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 360.287
Vrijednost preduzeća (EV) 2.798.722
Neto dug 2.438.435
EV / Tržišna kapitalizacija 7,7680
Ukupne obaveze/ EV 0,8973
Neto dug / EV 0,8713
EV / EBIT 1,7982
EV / EBITDA 1,6973
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,7597
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 0,2632
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 379,87%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0624
Prihodi od prodaje po akciji 2,5271
P/S 0,0791
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 3,4689
Racio tekuće likvidnosti 5,1164
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 295.795
Sredstva / Kapital 1,4352
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 12,1114
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,5915
Prihodi od prodaje / Zalihe 2,2021
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,6914
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,2247
Pokrivenost kamata 38,8229
Altman Z-Skor 2,2794
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2035
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,2787
Ukupne obaveze / Kapital 0,4352
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3032