Bosnamontaža a.d. Prijedor [BMNT-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 20,71%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 19,52%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 65,07%
Operativna marža 24,47%
Marža prije poreza 24,74%
Neto marža 22,60%
EBITDA marža 29,53%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,3264
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,2994
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 4,7638
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 127.805
Free Cashflow 3.383.566
EBIT 2.782.643
EBITDA 3.321.580
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 9.137.014
Vrijednost preduzeća (EV) 3.108.223
Neto dug -6.028.791
EV / Tržišna kapitalizacija 0,3402
Ukupne obaveze/ EV 0,2479
Neto dug / EV -1,9396
EV / EBIT 1,1170
EV / EBITDA 0,9358
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,8903
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 3,5942
P/E 52W High 3,5942
P/E 52W Low 3,5942
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 27,82%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,7451
Prihodi od prodaje po akciji 3,9389
P/S 0,8124
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 11,8861
Racio tekuće likvidnosti 12,0069
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 148.107
Sredstva / Kapital 1,0628
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 3.815,9252
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,8634
Prihodi od prodaje / Zalihe 77,3859
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,3433
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,3260
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 10,4090
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,2947
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0628
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0591