ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić [BVRU-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 4,96%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 4,70%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 5,64%
Operativna marža 10,08%
Marža prije poreza 13,67%
Neto marža 12,61%
EBITDA marža 24,69%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,1471
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0570
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 1,0532
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 1.195.345
EBIT 2.577.415
EBITDA 4.597.990
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 44.352.234
Vrijednost preduzeća (EV) 42.840.426
Neto dug -1.511.808
EV / Tržišna kapitalizacija 0,9659
Ukupne obaveze/ EV 0,0607
Neto dug / EV -0,0353
EV / EBIT 16,6215
EV / EBITDA 9,3172
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0699
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 18,8952
P/E 52W High 18,8952
P/E 52W Low 14,3146
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 5,29%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,9237
Prihodi od prodaje po akciji 0,5542
P/S 2,3819
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 4,2391
Racio tekuće likvidnosti 4,6356
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,0542
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 59,5539
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3726
Prihodi od prodaje / Zalihe 25,3172
Prihodi od prodaje / Potraživanja 5,7113
Prihodi od prodaje / Radni kapital 2,7191
Pokrivenost kamata 800,0097
Altman Z-Skor 11,0824
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4290
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0149
Ukupne obaveze / Kapital 0,0542
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0514