Dobojinvest a.d. Doboj [DOIN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,52%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,24%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,38%
Operativna marža 10,16%
Marža prije poreza 1,21%
Neto marža 1,23%
EBITDA marža 10,99%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 17.578
Free Cashflow 0
EBIT 32.300
EBITDA 44.417
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.879.289
Vrijednost preduzeća (EV) 2.971.851
Neto dug 1.092.562
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5814
Ukupne obaveze/ EV 0,3703
Neto dug / EV 0,3676
EV / EBIT 92,0078
EV / EBITDA 66,9080
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0021
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 378,5073
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 0,26%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 1,9643
Prihodi od prodaje po akciji 0,1721
P/S 4,6483
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2376
Racio tekuće likvidnosti 0,6928
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 89.445
Sredstva / Kapital 2,1503
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1945
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,7997
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,6322
Prihodi od prodaje / Radni kapital -1,1959
Pokrivenost kamata 0,5246
Altman Z-Skor 1,0555
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4073
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,1503
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5349