Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Duvan a.d. Bijeljina [DUVN-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -4,28%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,36%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -7,74%
Operativna marža -30,31%
Marža prije poreza -13,14%
Neto marža -6,51%
EBITDA marža -1,94%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0340
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0228
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,1357
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 328.682
Free Cashflow 122.756
EBIT -183.698
EBITDA -70.261
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 990.332
Vrijednost preduzeća (EV) 1.769.789
Neto dug 779.457
EV / Tržišna kapitalizacija 1,7871
Ukupne obaveze/ EV 0,5110
Neto dug / EV 0,4404
EV / EBIT -9,6342
EV / EBITDA -25,1888
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -23,75%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1841
Prihodi od prodaje po akciji 0,7302
P/S 0,2739
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,7746
Racio tekuće likvidnosti 5,0997
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 571.317
Sredstva / Kapital 1,1681
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 2,3829
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,5159
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,0002
Prihodi od prodaje / Potraživanja 12,5038
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,2739
Pokrivenost kamata -6,6665
Altman Z-Skor 1,3619
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0865
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0394
Ukupne obaveze / Kapital 0,1681
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1439