Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina [ELBJ-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,03%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,04%
Operativna marža -5,25%
Marža prije poreza 0,75%
Neto marža 0,10%
EBITDA marža 14,97%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 101.517
Free Cashflow 0
EBIT 1.629.234
EBITDA 14.039.670
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 6.157.912
Vrijednost preduzeća (EV) 107.071.569
Neto dug 100.913.657
EV / Tržišna kapitalizacija 17,3876
Ukupne obaveze/ EV 0,9498
Neto dug / EV 0,9425
EV / EBIT 65,7190
EV / EBITDA 7,6264
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 68,1887
P/E 52W High 94,1856
P/E 52W Low 42,6179
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 1,47%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0351
Prihodi od prodaje po akciji 2,4372
P/S 0,0656
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,7363
Racio tekuće likvidnosti 0,8342
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 300.107
Sredstva / Kapital 1,5791
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3374
Prihodi od prodaje / Zalihe 21,4084
Prihodi od prodaje / Potraživanja 3,4789
Prihodi od prodaje / Radni kapital -13,3880
Pokrivenost kamata -4,1860
Altman Z-Skor 0,5269
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5627
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,3385
Ukupne obaveze / Kapital 0,5791
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3667