Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo [IZEN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,71%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,57%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,80%
Operativna marža 1,95%
Marža prije poreza 1,91%
Neto marža 1,92%
EBITDA marža 18,13%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 86.982
Free Cashflow 0
EBIT 35.130
EBITDA 299.544
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 251.673
Vrijednost preduzeća (EV) 781.976
Neto dug 530.303
EV / Tržišna kapitalizacija 3,1071
Ukupne obaveze/ EV 1,3135
Neto dug / EV 0,6782
EV / EBIT 22,2595
EV / EBITDA 2,6106
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0063
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 7,9467
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 12,58%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0559
Prihodi od prodaje po akciji 0,3283
P/S 0,1523
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 1,7376
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 291.091
Sredstva / Kapital 1,2281
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,2990
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,6482
Prihodi od prodaje / Radni kapital 2,3400
Pokrivenost kamata 10,1687
Altman Z-Skor 0,6881
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8947
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0155
Ukupne obaveze / Kapital 0,2281
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1857