Prijedorčanka a.d. Prijedor [PDNK-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 10,31%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 2,20%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 5,17%
Operativna marža 6,81%
Marža prije poreza 5,18%
Neto marža 4,60%
EBITDA marža 14,92%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0787
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,1732
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0505
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 225.824
Free Cashflow 1.031.053
EBIT 800.401
EBITDA 1.953.670
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.657.802
Vrijednost preduzeća (EV) 21.817.734
Neto dug 20.159.932
EV / Tržišna kapitalizacija 13,1606
Ukupne obaveze/ EV 0,9359
Neto dug / EV 0,9240
EV / EBIT 27,2585
EV / EBITDA 11,1676
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0727
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 2,7497
P/E 52W High 2,7497
P/E 52W Low 2,7497
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 36,37%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2785
Prihodi od prodaje po akciji 1,5801
P/S 0,1266
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1321
Racio tekuće likvidnosti 0,8096
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 454.669
Sredstva / Kapital 4,4303
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 5,2205
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4789
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,9643
Prihodi od prodaje / Potraživanja 9,7101
Prihodi od prodaje / Radni kapital -3,6107
Pokrivenost kamata 3,0103
Altman Z-Skor 0,4387
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7181
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,2303
Ukupne obaveze / Kapital 3,4303
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,7743