JP Rad a.d. Bratunac [RDBC-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,01%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,01%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,01%
Operativna marža 0,36%
Marža prije poreza 0,05%
Neto marža 0,05%
EBITDA marža 16,16%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0995
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0244
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,3843
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 30.709
Free Cashflow 63.671
EBIT 643
EBITDA 103.343
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 114.950
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,1831
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 5,2639
Racio tekuće likvidnosti 5,9343
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 133.121
Sredstva / Kapital 1,0636
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 206,0550
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,2274
Prihodi od prodaje / Zalihe 9,6754
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,5664
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,5279
Pokrivenost kamata 7,5405
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7461
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0310
Ukupne obaveze / Kapital 0,0636
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0598