Objave

29.2.2024. 13:00 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2023. godinu
31.10.2023. 13:23 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine
8.9.2023. 09:11 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
8.9.2023. 09:09 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - odluke 31. Skupštine akcionara
31.8.2023. 13:27 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 31. Skupštine akcionara
3.8.2023. 09:28 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 31. redovnu Skupštinu akcionara
1.8.2023. 08:42 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
30.6.2023. 08:45 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani Revizorski izvještaj za 2022. godinu
30.6.2023. 08:44 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
28.6.2023. 13:30 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
28.4.2023. 08:44 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
28.4.2023. 08:34 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu
28.2.2023. 14:31 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
31.10.2022. 13:03 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
14.10.2022. 08:25 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ukratko

Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Oznaka HOV: DEST-R-A
ISIN: BA100DESTRA9
CFI: ESVUFR
RIC: DEST.BJ
FIGI: BBG000TD6BS8
Posljednja cijena: 0,36 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 21.9.2022. 10:25:05
Status: Trading