Operater distributivnog sistema "ELEKTRODISTRIBUCIJA" akcionarsko društvo Pale

Objave

24.5.2024. 13:04 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
29.4.2024. 08:40 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
29.4.2024. 08:40 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
25.4.2024. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - odluke vanredne Skupštine akcionara
16.4.2024. 13:15 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2023. godinu
8.4.2024. 14:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - prijedlozi odluka vanredne Skupštine akcionara
8.4.2024. 14:01 Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara
29.2.2024. 14:15 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za 2023. godinu
15.2.2024. 08:06 Elektrodistribucija a.d. Pale - odluke vanredne Skupštine akcionara
23.1.2024. 15:11 Elektrodistribucija a.d. Pale - prijedlozi odluka vanredne Skupštine akcionara
23.1.2024. 15:11 Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara
29.12.2023. 08:45 Elektrodistribucija a.d. Pale - Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara
26.12.2023. 15:17 Elektrodistribucija a.d. Pale - odluke vanredne Skupštine akcionara
8.12.2023. 13:38 Elektrodistribucija a.d. Pale - prijedlozi odluka vanredne Skupštine akcionara
8.12.2023. 13:38 Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ukratko

Elektrodistribucija a.d. Pale - obveznice
Oznaka HOV: EDPL-O-A
ISIN: BA100EDPLOA9
CFI: DBFSLR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: %
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading