Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće a.d. Trebinje- Zavisno preduzeće "ELEKTRODISTRIBUCIJA" akcionarsko društvo Pale

Objave

23.8.2023. 08:30 Elektrodistribucija a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
31.7.2023. 14:00 Elektrodistribucija a.d. Pale - Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara
31.7.2023. 13:59 Elektrodistribucija a.d. Pale - odluke vanredne Skupštine akcionara
31.7.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
31.7.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
13.7.2023. 13:02 Elektrodistribucija a.d. Pale - prijedlozi odluka Skupštine akcionara
13.7.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara
11.7.2023. 13:03 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
11.7.2023. 13:03 Elektrodistribucija a.d. Pale - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
29.6.2023. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz konsolidovane finansijski izvještaj za 2022. godinu
29.6.2023. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
28.6.2023. 13:15 Elektrodistribucija a.d. Pale - Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara
28.6.2023. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - odluke vanredne Skupštine akcionara
12.6.2023. 13:00 Elektrodistribucija a.d. Pale - prijedlozi odluka vanredne Skupštine akcionara
12.6.2023. 13:00 Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ukratko

Elektrodistribucija a.d. Pale - obveznice
Oznaka HOV: EDPL-O-A
ISIN: BA100EDPLOA9
CFI: DBFSLR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: %
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading