Objave

RSS
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

6.4.2020. 13:59 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
24.3.2020. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Godišnji dokument o objavljenim informacijama
2.3.2020. 08:13 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.2.2020. 14:30 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
25.12.2019. 09:17 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
5.12.2019. 15:13 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
5.12.2019. 14:47 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 40. Skupštine akcionara
25.11.2019. 13:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu sa mišljenjem revizora dostupan na engleskom jeziku
15.11.2019. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
5.11.2019. 13:36 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 40. Skupštine akcionara
5.11.2019. 09:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 40. redovnu Skupštinu akcionara
4.11.2019. 08:26 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Nekonsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
1.11.2019. 09:26 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
30.10.2019. 14:29 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
29.10.2019. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu sa mišljenjem revizora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
BBGID: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 0,92 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 8.4.2020. 12:59:03
Status: Trading