Objave

RSS
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

16.5.2019. 13:08 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
7.5.2019. 08:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine
3.5.2019. 08:10 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine
30.4.2019. 15:07 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu dostupan na engleskom jeziku
30.4.2019. 15:06 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
30.4.2019. 15:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 39. Skupštine akcionara
30.4.2019. 14:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 39. redovnu Skupštinu akcionara
18.4.2019. 15:53 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
26.3.2019. 14:34 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Statut
15.3.2019. 15:02 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Godišnji dokument o objavljenim informacijama
1.3.2019. 08:12 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
15.2.2019. 13:22 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
31.1.2019. 13:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
17.12.2018. 14:39 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
7.12.2018. 14:33 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
BBGID: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 0,899 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 21.5.2019. 12:56:40
Status: Trading