Objave

RSS
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

17.12.2018. 14:39 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
7.12.2018. 14:33 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
7.12.2018. 14:27 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 38. Skupštine akcionara
7.11.2018. 13:35 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 38. Skupštine akcionara
7.11.2018. 08:53 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 38. redovnu Skupštinu akcionara
6.11.2018. 15:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2018. godinu
31.10.2018. 15:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2018. godine
3.10.2018. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
31.7.2018. 15:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
2.7.2018. 13:07 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
19.6.2018. 14:29 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
7.6.2018. 08:36 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
7.6.2018. 08:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 37. Skupštine akcionara
30.4.2018. 15:24 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2018. godine
30.4.2018. 08:59 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom jeziku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
BBGID: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 0,878 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 18.1.2019. 13:05:02
Status: Trading