Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
FKNO-R-A Farma koka nosilja a.d. Milići 10.2.2012.0,210,21 0,00%
GOVF-R-A Farmland a.d. Nova Topola - u stečaju 17.4.2012.0,080,08 0,00%
PLAN-R-A Planina a.d. Han Pijesak 23.5.2019.0,100,10 0,00%
VSCE-R-A Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka 31.1.2024.0,300,30 0,00%
VTPR-R-A Vetprodukt a.d. Prnjavor 24.4.2023.0,020,02 0,00%