Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
FKNO-R-A Farma koka nosilja a.d. Milići 10.2.2012.0,210,21 0,00%
VTPR-R-A Vetprodukt a.d. Prnjavor 24.4.2023.0,020,02 0,00%