Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
FATS-R-A Fates a.d. Sokolac 20.10.2011.0,0310,031 0,00%
NSDM-R-A Naš dom a.d. Banja Luka 8.12.2005.0,200,20 0,00%
PRED-R-A Predionica a.d. Trnovo 5.10.2023.0,150,15 0,00%
TENA-R-A Tena a.d. Teslić 14.9.2009.0,400,40 0,00%