Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 20.11.2023.0,3270,327 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 16.11.2023.0,3240,33 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 6.12.2023.0,3690,369 0,00%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 7.12.2023.0,0240,024 0,00%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 4.12.2023.0,0260,026 0,00%