Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BBRB-P-B Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-C Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-D Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 31.10.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BBRB-R-A Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 13.11.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BLKB-P-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju    
BLKB-R-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju 28.12.2006.10,0010,00 0,00%
IEFB-R-A MF Banka a.d. Banja Luka 6.5.2016.64,0064,00 0,00%
KMCB-R-A Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka 24.12.2020.1.181,001.181,00 0,00%
KRLB-R-A Addiko Bank a.d. Banja Luka 20.12.2023.1,061,06 0,00%
NBLB-R-B UniCredit Bank a.d. Banja Luka 26.3.2024.2.000,002.000,00 0,00%
NOVB-O-G Nova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija    
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 24.9.2021.0,500,50 0,00%
PBSB-R-A Privredna Banka a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju    
PIBB-O-B Naša Banka a.d. Banja Luka - ESG obveznice    
PIBB-P-A Naša Banka a.d. Banja Luka 5.6.2024.0,810,81 0,00%
PIBB-P-B Naša Banka a.d. Banja Luka 22.5.2024.0,720,72 0,00%
PIBB-R-D Naša Banka a.d. Banja Luka 22.5.2024.0,800,80 0,00%
VBBB-R-A NLB banka a.d. Banja Luka 20.3.2024.4.611,004.611,00 0,00%
ZPKB-R-A Atos Bank a.d. Banja Luka 5.7.2007.5.000,004.330,94 0,00%